Individ- och personalutveckling

- Avslut
- Förändring
- Utveckling

 

Bilder från Non-stop business och Gesons modevisning här >>>

Pågående projekt:
Fotodokumentär i bokform "Kojor och kvinnfolk".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människan vill känna igen sig i situationer. Få uppskattning och utvecklas tillsammans i ett arbetslag eller som enskild individ. Ambitionen och de goda resultaten frodas i en miljö som är behaglig och stimulerande.

Hr Humans insatser ska inspirera och visa på det som går att utvecklas till det positiva.
Individens behov styr. Tillsammans med oss som har erfarenhet av vad som fungerar för individ och arbetslag arbetar vi för positiva förändringar.

På denna sida får du reda på vad Hr Human kan erbjuda inom individ- och personalutveckling och omställning. Utifrån behov och önskemål anpassar Hr Human insatserna och är allitd nyfiken att ta del av ideér och frågor kring dessa.

Hjälp till självhjälp är en grundsten i Hr Humans verktyg. Det är viktigt för individen att hjälpa sig själv för att kunna växa och utvecklas. Det ger stabilitet och långsiktighet.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Ben Kultur