Om Hr Human

Hr Human har sitt säte i Malung, Västerdalarna, och jag heter Lollo Bertilsson.

Min långa erfarenhet har stärkt mig i min uppfattning att varje individ har oanade resurser.
Det är mitt jobb att upptäcka dem och se hur de bäst kan tas till vara på i arbetslivet.

Jag arbetar också med att utveckla mig själv så att jag kan tänka i nya banor och ständigt känna lust och vilja att förbättra metoder och arbetssätt.


 

Omställning/Coaching

Varje människa har oanade resurser som det gäller att upptäcka och ta vara på i arbetslivet. Med det som utgångspunkt hjälper jag företags medarbetare att ta lämpliga steg och finna nya vägar igen.

En omställning i arbetslivet innebär att man byter arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetsgivare. Hr Human tar fram individuella omställningsprogram och hjälper människor mot nya, egna mål inom eller utanför företaget.

Individ- och personalutveckling

Hr Human arbetar med arbeslivsinriktad rehabilitering som syftar till att en person ska återfå sin arbetsförmåga. Det kan gälla enskild individ som grupp.

Tid, helhetssyn, kontinuitet och inflytande är fyra viktiga saker man bör tänka på vid rehabiliterings-åtgärder. Ju tidigare insatsen sker ju bättre är grunden för ett lyckat resultat.

Hr Human behovsanpassar rehabiliteringen utifrån personens totala situation. Det är viktigt att personen själv kan påverka sin egen situation genom hela förloppet.

Hos Hr Human innebär detta att jag behovsanpassar varje rehabiliteringsuppdrag utifrån personens och företagets specifika förutsättningar. Varje uppdrag startar med en kartläggning av personen med avseende på utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetshinder samt tidigare åtgärder. Därpå följer en vägledningsperiod där studiebesök samt arbetsprövning är moment som ofta ingår.

Under hela processen är Hr Human samordnare för kontakterna med det övriga rehabiliteringsnätverket; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, läkare, företagshälsovård och företaget.

 

 

Copyright Ben Kultur