Utbildning & Utveckling

Jobbcoach

Jag har bland annat arbetat med omstartsprogrammet åt Posten. Målsättningen var att coacha en anställd till annat arbete eller utbildning. Här gjordes en kompe-tensprofil och utifrån den coach-ades individen till en ny anställning eller utbildning.

Jag har mångårig erfarenhet från Arbetslinjen Klippan, från Kompe-tens & Förändringsgruppen. Jag är utbildad karriärcoach och har dessutom utbildningar inom social-pedagogik samt lösningsfokuserat arbete och handledning.

Jag har i mer än 12 år jobbat framgångsrikt med individuell och gruppcoachande verksamhet för att hjälpa arbetslösa och långtids-sjukskrivna tillbaka till arbete.

 

 


Jobbcoach, något för dig?

Jag jobbar intensivt med att förmedla kontakter till blivande arbetsgivare och att skaffa platser för praktisk kompetensutveckling. Jag har tillgång till ett brett kontaktnät. En sak till – ring mig gärna om du behöver mer information innan du bestämmer dig för jobbcoach. Jag kommer att göra mitt bästa för ditt bästa!

Jag jobbar med att Du ska inse dina obegränsningar, finna dina styrkor och att vända svårigheter till möjligheter. Tillsammans stämmer vi av sökvägar, d v s var och hur man hittar lediga jobb.

Att skriva ansökningshandlingar kan kännas jobbigt om man inte är van. Här får Du stöd, praktisk hjälp och återkoppling så att Din ansökan blir läsvärd och intressant. En anställningsintervju kan för många vara en ny situation. Här får Du möjlighet att förbereda dig på att bli intervjuad.

Utöver detta kan det finnas en rad praktiska frågor som Du behöver diskutera och då finns vi till hands för Dig

Copyright Ben Kultur